Saturday, July 7, 2007

PELAN PEMASARAN

8 Ganjaran Lumayan
1. Untung Runcit
12% - 30%
2. Bonus Kumpulan
12% - 27%
3. Bonus Kumpulan Pengarah
31% - 45%
4. Bonus Penghargaan Kumpulan ( 5 Generasi ) 16%
5. Bonus Eksklusif Berlian ( 6 Generasi Berlian ) 8%
6. Bonus Kongsi Keuntungan ( CTO )
4%
7. Insentif Pencapaian Pengarah
15% - 30%
8. Insentif Pencapaian Berganda
15% - 30%


UNTUNG RUNCIT 12 % - 30 %

Apabila seorang ahli HLM NETWORK CORPORATION SDN. BHD. menjual produk-produk syarikat kepada para pelanggan, dia akan memperolehi keuntungan runcit sebayak 12 % - 30 % daripada harga pengedar.


BONUS KUMPULAN 12 % - 27 %

Peratusan bonus ini berdasarkan jumlah PV belian peribadi dan kumpulan peribadi pada setiap bulan mengikut jadual di sebelah.

Pengiraan secara himpunan dan tanpa had masa. Ahli dikehendaki mengekalkan belian peribadi sebanyak 75 PV setiap bulan sebagai kelayakan mendapat bonus ini.

PV

% BONUS

STATUS
350 -699 12 AHLI
700 - 2499 18 AHLI
2500 - 4999 24 AHLI
5000 ke atas 27 PENGARAH


CONTOH PENGIRAAN BONUS KUMPULANBULAN KEDUA
Jualan Peribadi Anda 100 PV
Jualan Kumpulan Peribadi (A,B,C,D,E) 3,000 PV
PV Terkumpul Bulan Pertama 600 PV
Jumlah PV Terkumpul Anda 3,700 PV
% Bonus Anda 24%
% Bonus Kumpulan Peribadi Anda 18%
% Selisih Kumpulan Anda 6%
PENGIRAAN BONUS ANDA
Jualan Peribadi Anda 100 PV X 24% = RM24
Jualan Kumpulan Peribadi 3,000 PV X 6% = RM180
Jum. Bonus Anda RM24 + RM180 = RM204
BULAN KETIGA
Jualan Peribadi Anda 100 PV
Jualan Kumpulan Peribadi (A,B,C,D,E) 15,500 PV
PV Terkumpul Bulan Pertama & Kedua 3,700 PV
Jumlah PV Terkumpul Anda 19,300 PV
% Bonus Anda 27%
% Bonus Kumpulan Peribadi Anda 24%
% Selisih Kumpulan Anda 3%
PENGIRAAN BONUS ANDA
Jualan Peribadi Anda 100 PV X 27% = RM27
Jualan Kumpulan Peribadi 3,000 PV X 6% = RM465
Jum. Bonus Anda RM27 + RM465 = RM492BONUS KUMPULAN PENGARAH 31 % - 45 %

Kenaikan pangkat adalah dengan melahirkan ahli talian terus yang mencapai jualan minimum 5,000 PV terkumpul seperti jadual di sebelah.

Ahli perlu mengekalkan jualan peribadi 75 PV dan kumpulan peribadi 250 PV sebagai syarat kelayakan mendapat bonus ini.

TALIAN TERUS

% BONUS

PANGKAT
2 PH 31 PENGARAH MAHKOTA NILAM
4 PH 35 PENGARAH MAHKOTA DELIMA
6 PH 39 PENGARAH MAHKOTA ZAMRUD
8 PH 43 PENGARAH MAHKOTA MUTIARA
10 PH 45 PENGARAH MAHKOTA BERLIAN

CONTOH PENGIRAAN BONUS KUMPULAN PENGARAH
-----------------------------------------------------------------------------
PENGARAH MAHKOTA DELIMA (PMD) - Menghasilkan 4 Pengarah

-----------------------------------------------------------------------------
PENGARAH MAHKOTA ZAMRUD (PMZ) - Menghasilkan 6 Pengarah


-----------------------------------------------------------------------------

PENGARAH MAHKOTA MAHKOTA (PMM) - Menghasilkan 8 Pengarah

----------------------------------------------------------------------------


INSENTIF PENCAPAIAN BERGANDA : RMN22,500


PENGARAH MAHKOTA DELIMA - RM 10,000

Insentif ini adalah untuk Pengarah Mahkota Zamrud ke atas, yang menghasilkan 6 Pengarah Mahkota Delima talian terus di bawahnya. Insentif ini di berikan berterusan bagi setiap kali penghasilan 6 Pengarah Mahkota Delima talian terus tanpa had masa. Syarat kelayakan ialah mengekalkan jualan peribadi 75 PV dan kumpulan peribadi 250 PV.


-----------------------------------------------------------------------------

PENGARAH MAHKOTA ZAMRUD - RM 7,500

Insentif ini adalah untuk Pengarah Mahkota Mutiara ke atas, yang menghasilkan 6 Pengarah Mahkota Zamrud talian terus di bawahnya. Insentif ini di berikan berterusan bagi setiap kali penghasilan 6 Pengarah Mahkota Zamrud talian terus tanpa had masa. Syarat kelayakan ialah mengekalkan jualan peribadi 75 PV dan kumpulan peribadi 250 PV.

-----------------------------------------------------------------------------


PENGARAH MAHKOTA MUTIARA - RM 5,000

Insentif ini adalah untuk Pengarah Mahkota Berlian ke atas, yang menghasilkan 6 Pengarah Mahkota Mutiara talian terus di bawahnya. Insentif ini di berikan berterusan bagi setiap kali penghasilan 6 Pengarah Mahkota Mutiara talian terus tanpa had masa. Syarat kelayakan ialah mengekalkan jualan peribadi 75 PV dan kumpulan peribadi 250 PV.

PENGARAH MAHKOTA BERLIAN (PMB) - Menghasilkan 10 PengarahONTOH PENGIRAAN BONUS PENGHARGAAN KUMPULANCONTOH PENGIRAAN BONUS EKSKLUSIF BERLIAN 8 %BONUS KONGSI KEUNTUNGAN (C.T.O) 4 %Bonus ini diberikan kepada ahli yang telah mencapai status PENGARAH MAHKOTA BERLIAN. Pihak syarikat memperuntukkan 4 % daripada jumlah PV Jualan Bulanan Syarikat untuk dikongsi oleh 2 kumpulan ahli-ahli yang memenuhi kelayakan untuk mendapat Bonus Kongsi Keuntungan, di mana setiap kumpulan akan memperolehi 2 % daripada jumlah PV Jualan Bulanan Syarikat. Ahli-ahli dalam setiap kumpulan akan meraih Bonus Kongsi Keuntungan berasaskan peratusan PV Jualan Kumpulan masing-masing ( tidak termasuk Kumpulan Pengarah Mahkota Berlian yang berada di dalam kumpulannya ) di dalam setiap kumpulan.

Jualan peribadi 75 PV
Jualan kumpulan peribadi 250 PV
Jumlah minimum Jualan Bulanan Kumpulan ( tidak termasuk Kumpulan Pengarah Mahkota Berlian yang berada di dalam kumpulannya ) 10,000 PV.
KUMPULAN 1 2
Bil. Rating Pengarah Mahkota Berlian Di Talian Terus 0 ke atas 5 ke atas
% Bonus Di Kongsi 2 % 2 %

CONTOH PENGIRAAN BONUS KONGSI KEUNTUNGAN (C.T.O)

KATAKAN : Anda berpangkat Pengarah Mahkota Berlian dan telah melahirkan 5 orang Pengarah Mahkota Berlian.

-----------------------------------------------------------------------------


Oleh kerana status anda ialah Pengarah Mahkota Berlian dan mempunyai 5 ranting Pengarah Mahkota Berlian ( PMB ), maka anda layak untuk berada dalam kedua-dua kumpulan.

Jumlah PV Jualan Bulanan Kumpulan anda bagi bulan tersebut ( tidak termasuk Kumpulan Pengarah Mahkota Berlian yang berada di dalam kumpulan anda itu ) adalah 50,000 PV dan jumlah Jualan Bulanan Syarikat pada bulan tersebut adalah sebanyak 5,000,000 PV.
-----------------------------------------------------------------------------

Jumlah ahli yang memenuhi kelayakan Kumpulan 1 adalah seramai 10 orang, di mana jumlah PV Jualan Bulanan Kumpulan bagi semua ahli yang layak adalah 750,000 PV.

Manakala jumlah ahli yang memenuhi kelayakan Kumpulan 2 adalah seramai 7 orang, di mana jumlah PV Jualan Bulanan Kumpulan bagi semua ahli yang layak adalah 500,000 PV.

Manakala Kumpulan 1 akan meraih 2 % daripada 5,000,000 PV = RM 100,000 dan Kumpulan 2 akan meraih 2 % daripada 5,000,000 PV = RM 100,000.

Kedudukan anda sebagai seorang Pengarah Mahkota Berlian yang telah melahirkan 5 orang Pengarah Mahkota Berlian, telah melayakkan anda untuk meraih Bonus Kongsi Keuntungan daripada kedua-dua kumpulan tersebut.


----------------------------------------------------------------------------
Dari Kumpulan 1 :
Jumlah PV Jualan Kumpulan Anda
Jumlah PV Jualan Kumpulan semua
ahli yang layak
X 2% X 5,000,000 PV
= 50,000 PV
750,000 PV
X 2% X 5,000,000 PV = RM 6,666.67

Dari Kumpulan 2 :
Jumlah PV Jualan Kumpulan Anda
Jumlah PV Jualan Kumpulan semua
ahli yang layak
X 2% X 5,000,000 PV
= 50,000 PV
500,000 PV
X 2% X 5,000,000 PV = RM 10,000

Jumlah Bonus Kongsi Keuntungan yang diterima oleh anda pada bulan tersebut ialah :
RM 6,666.67 + RM 10,000 = RM 16,666.67INSENTIF PENCAPAIAN PENGARAH : RM 2,200

Jadual Insentif ini adalah sepertimana di sebelah :

Syarat kelayakan untuk mendapat insentif ini ialah mengekalkan jualan peribadi 75 PV dan kumpulan peribadi 250 PV dan berkuatkuasa pada bulan pencapaian.

STATUS

NILAI INSENTIF

PENGARAH MAHKOTA NILAM RM 100
PENGARAH MAHKOTA DELIMA RM 350
PENGARAH MAHKOTA ZAMRUD RM 700
PENGARAH MAHKOTA MUTIARA RM 1050

INSENTIF PENCAPAIAN PENGARAH

PENGARAH MAHKOTA NILAM (PMN) - Menghasilkan 2 Pengarah

-----------------------------------------------------------------------------
PENGARAH MAHKOTA DELIMA (PMD) - Menghasilkan 4 Pengarah

-----------------------------------------------------------------------------
PENGARAH MAHKOTA ZAMRUD (PMZ) - Menghasilkan 6 Pengarah


-----------------------------------------------------------------------------

PENGARAH MAHKOTA MAHKOTA (PMM) - Menghasilkan 8 Pengarah


INSENTIF PENCAPAIAN BERGANDA : RMN22,500


PENGARAH MAHKOTA DELIMA - RM 10,000

Insentif ini adalah untuk Pengarah Mahkota Zamrud ke atas, yang menghasilkan 6 Pengarah Mahkota Delima talian terus di bawahnya. Insentif ini di berikan berterusan bagi setiap kali penghasilan 6 Pengarah Mahkota Delima talian terus tanpa had masa. Syarat kelayakan ialah mengekalkan jualan peribadi 75 PV dan kumpulan peribadi 250 PV.


-----------------------------------------------------------------------------

PENGARAH MAHKOTA ZAMRUD - RM 7,500

Insentif ini adalah untuk Pengarah Mahkota Mutiara ke atas, yang menghasilkan 6 Pengarah Mahkota Zamrud talian terus di bawahnya. Insentif ini di berikan berterusan bagi setiap kali penghasilan 6 Pengarah Mahkota Zamrud talian terus tanpa had masa. Syarat kelayakan ialah mengekalkan jualan peribadi 75 PV dan kumpulan peribadi 250 PV.

-----------------------------------------------------------------------------
PENGARAH MAHKOTA MUTIARA - RM 5,000

Insentif ini adalah untuk Pengarah Mahkota Berlian ke atas, yang menghasilkan 6 Pengarah Mahkota Mutiara talian terus di bawahnya. Insentif ini di berikan berterusan bagi setiap kali penghasilan 6 Pengarah Mahkota Mutiara talian terus tanpa had masa. Syarat kelayakan ialah mengekalkan jualan peribadi 75 PV dan kumpulan peribadi 250 PV.

No comments:

KEAHLIAN!!! SILA DAFTAR SECARA ONLINE ATAU HUBUNGI MANA-MANA WAKIL KAMI BERHAMPIRAN ANDA: PAHANG: Temerloh: Pn Zahrah 0179826785, Chini: En Salahuddin 0198595249, Peramu: En Wan Burhan 0139874569, Wisma Sri Pahang: Pn Rokiah 0139325170, Kuantan/Rompin: En. Khairuddin 0199890233, Pekan: En Badrillah 0199167832, Mentakab: En Rizal 0199054510, Bera: Us Hilaluzzaman 0199680410, Jengka: En Ridzauddin 0199475303 - TERENGGANU: Kuala Terengganu: Pn Zaihan 0129850123, Paka: Pn Safiah 0199401951, Jerteh: Pn Norhafizah 0199147161 - SELANGOR: Jenjarom: En Sujah 0192129938, Gombak: Pn Nisa 0192724461, Batu Caves: Pn Sa'adah 0172010629, Selayang: Cik Syahidah 0173372336, Damansara: Cik Rogayah 0173353507, UPM: En Abdul Razak 0123081338, Seri Kembangan: Cik Akmawati 0162323741, Taman Seri Buloh: En. Hafiz 0126501504, Kelang: Pn Zahariah 0133543818, Bandar Baru Bangi: Pn Faridah 0133659231, Bangi: Rozita 0122328586, Ampang: Pn. Puteh 0193308587, Taman Sri Andalas: Pn. Hindun 0122139186, Sungai Delek Dalam: En. Yusman 0172466603 - LUMPUR: Kg Pandan: En. Kamarudin 0172874101, Jln. Kg Attap: En Khalid 0193608331 - NEGERI SEMBILAN: Nilai: Pn. Nora 0129511623 - KUALA KEDAH: Alor Setar: Pn Juliana 0124684084 - PENANG: USM: SHAM 0195690685 - JOHOR: Skudai: Cik Hadibah 0197488993, Tampoi: Pn Noraidah 0197638478, Pontian: Cik Suraya 0127564409, Kulai: En Iszuhir 0127061232, Ulu Tiram: Cik Azlinda 0127909437 - SABAH: Papar: Pn Padidah 0165839681, Penampang: Pn Bibiwin 0127321077, Menggatal: En Roslan 0138799581, Keningau: Pn Mazlina 0148520178 - HANYA MEREKA YANG MENDAFTAR BERSAMA KAMI SAHAJA NAMA MEREKA AKAN DIPAPARKAN DI LAMAN WEB INI. TERIMA KASIH